Bloemenmandje

Boeket van de maand

nu vanaf
€ 15.00

Mylo nu vanaf € 15.00

Webshop

Inloggen

Voorwaarden

1) Toepasselijkheid
1.1 Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 AAbloemist van Ettekoven garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
1.4 Door het doen van een bestelling op onze webshop aanvaard u onze voorwaarden. Voordat de bestelling op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de bestelling geplaatst wordt, kenbaar aan de consument worden gemaakt dat de algemene voorwaarden bij AAbloemist van Ettekoven zijn in te zien. Deze algemene voorwaarden kunnen op eenvoudige wijze op een duurzame gegevensdrager worden opgeslagen.
1.5 Op vrijwel alle artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van digitaal beeldmateriaal is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming vooraf door AAbloemist van Ettekoven.

2) Prijzen artikelen / verzendkosten
2.1 De vermelde prijzen gelden per stuk in Euro.
2.2 De vermelde prijzen gelden incl. BTW.
2.3 Het BTW percentage is gesteld op 6% voor bloemen en 19% voor materiaal.
2.4 AAbloemist van Ettekoven behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen op de site op elk gewenst moment. Geplaatste bestellingen worden altijd tegen de prijs geleverd conform de bevestiging.
2.5 Op alle leveringen binnen de gemeente Zwolle wordt een bijdrage in de verzendkosten berekend van 5,50 Euro. Buiten Zwolle binnen een straal van 20 kilometer wordt 9,00 Euro verzendkosten berekend.
2.6 Voor leveringen boven de 125,- worden geen bezorgkosten berekend binnen een straal van 20 kilometer buiten Zwolle.
2.7 Er worden geen handelingskosten berekend.
2.8 AAbloemist van Ettekoven is niet verantwoordelijk voor prijs- en/ of tekstuele fouten genoemd op de website.

3) Levering
3.1 Levering geschiedt binnen de regio van Zwolle. Onder regio Zwolle wordt verstaan: gemeente Zwolle en een straal van 20 km daarbuiten.
3.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan AAbloemist van Ettekoven kenbaar heeft gemaakt.
3.3 Levering van verse bloemen geschiedt op dezelfde werkdag mits de bestelling voor 15.00 uur is afgerond. Bestellingen gedaan op zaterdagmiddag na 15:00 wordt getracht tot 18:00 te bezorgen. Bestellingen op zaterdagavond of zondags gedurende dag, worden op de maandag geleverd.
3.4 Overeengekomen leveringstijden zullen door ons zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt AAbloemist van Ettekoven niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
3.5 AAbloemist van Ettekoven behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de consument vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. AAbloemist van Ettekoven is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de consument tijdig worden medegedeeld.
3.6 Onze artikelen worden zorgvuldig afgeleverd. Mocht u niet tevreden zijn over de kwaliteit van uw bestelling, of beschadigde producten geleverd krijgen, neemt U dan binnen 24 uur contact met ons op.
3.6 Tijdens speciale aanbiedingen en feestdagen kunnen er afwijkende, vaste leverdatums gelden. Dit zal altijd duidelijk zijn gecommuniceerd in de productomschrijving van de aanbieding.

4) Betaling
4.1 Leveringen geschieden uitsluitend na betaling per online bankoverschrijving (Ideal), telefonische bankoverschrijving of per eenmalige machtiging bij bestellingen in onze webshop.
4.2 Leveringen aan bedrijven op factuur is ook mogelijk. Neemt U daarvoor contact op met AAbloemist van Ettekoven.
4.3 U krijgt automatisch na het betalen een bevestiging per mail. Deze bevestiging is tevens uw factuur. Hierop staat ook de BTW vermeld.
4.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en/ of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AAbloemist van Ettekoven mede te delen.

5) Reclame
5.1 Wij doen ons uiterste best u de beste kwaliteit op tijd te leveren. Mocht de levering niet aan uw verwachting voldoen, neemt U dan binnen 24 uur contact met ons op, bij voorkeur per mail: info@aabloemist.nl
5.2 Mocht het onverhoopt, om wat voor reden dan ook,  niet mogelijk zijn de bestelde bloemsoort te leveren neemt van Ettekoven de vrijheid om de inhoud van het boeket bloemen af te laten wijken van de foto op kleur en/ of  materiaalgebruik. De totaalindruk van de geleverde bloemen is minimaal gelijk aan hetgeen dat is afgebeeld.

6) Acties / kortingen
6.1 Alle acties en/of kortingen gelden uitsluitend per actie. Er zijn geen combinatiekortingen mogelijk.

7) Eigendom
7.1. Alle geleverde producten blijven eigendom van AAbloemist van Ettekoven totdat deze volledig zijn betaald.

AAbloemist.nl is een geregistreerd handelsmerk van AAbloemist van Ettekoven V.O.F. KvK nr. 05032552